Край на амалгамените пломби, дали?

MercuryНово проучване, назначено от Европейската комисия, препоръчва постепенното преустановяване на използването на амалгама за целите на денталната медицина през следващите няколко години. Причината за това е негативното му влияние върху околната среда.

А какво е влиянието му върху здравето на пациентите, питаме се ние?

Докладът сочи, че използването на материали, несъдържащи живак, е все още рядко срещано сред лекарите по дентална медицина. А причината за това е, че все още е широкоразпространено мнението, че тези материали са доста по-скъпи от амалгамата. На практика се оказва, че все още много лекари по дентална медицина не са достатъчно добре запознати и нямат опит с използването на други композитни материали, както и това, че много от тях смятат, че композитните материали са много по-неустойчиви от амалгамените пломби. Като допълнение към тази картина, много пациенти не са наясно, че амалгамените пломби всъщност съдържат живак.

Дотук науката е доказала единствено вредното влияние на живака върху околната среда и оттам индиректната му вреда за хората. Учените твърдят, че няма твърди научни заключения, които да обобщават директната му вреда върху здравето при употребата му в денталната медицина, с изключение на някои алергии.

От друга страна, наскоро излязоха резултатите от проучвания на Световната здравна организация, които сочат, че именно живакът може би е виновен за някои неврологични и поведенчески отклонения при момчетата вследствие от употребата му в денталната медицина. Те се наблюдавали при пациенти, най-вече момчета, след излагането им на влиянието на живак след лечението им с амалгамени пломби.

Ефектът от живака се наблюдава най-вече при момчета и се изразява в някои неврологични отклонения, като липса на виталност и гъвкавост. Има и ментални такива – затруднено учене, разбиране и запомняне, както и някои зрителни нарушения.

Световната здравна организация напомня, че вдишването на живачни изпарения води до нарушения в бъбречната и мозъчна дейности. Досега заради ниските нива на живачни изпарения от амалгамени пломби се считаше безопасна употребата им в денталната медицина за възрастни и деца над 6 г., но не и при пациенти под тази възрастова граница, както и при бременни жени и хора с изразени алергии.

Сега учените достигат до заключението, че дентални пациенти, лекувани посредством амалгамени пломби, много по-често страдат от Алцхаймер.

Излагането дори и на ниски нива на живак – както при дентално лечение с амалгама, води до дългосрочни неврологични или психологически отклонения при пациентите. Това ново проучване е едно от първите, които се опитват да открият систематична връзка между дефицита на паметта и завишените нива на живак при пациенти с Алцхаймер.

Ние от своя страна имаме още една причина да загърбим старите амалгамени пломби и да поискаме по-красиви бели усмивки, които, оказва се, ни правят и по-здрави.

Leave Comment