Идва ли Краят на Амалгамените Пломби?

MercuryНово проучване, назначено от Европейската комисия, препоръчва постепенното преустановяване на използването на амалгама за целите на денталната медицина през следващите няколко години. Причината за това е негативното му влияние върху околната среда.

А какво е влиянието му върху здравето на пациентите, питаме се ние?

Докладът сочи, че използването на материали, несъдържащи живак, е все още рядко срещано сред лекарите по дентална медицина. А причината за това е, че все още е широкоразпространено мнението, че тези материали са доста по-скъпи от амалгамата. На практика се оказва, че все още много лекари по дентална медицина не са достатъчно добре запознати и нямат опит с използването на други композитни материали, както и това, че много от тях смятат, че композитните материали са много по-неустойчиви от амалгамените пломби. Като допълнение към тази картина, много пациенти не са наясно, че амалгамените пломби всъщност съдържат живак.

Дотук науката е доказала единствено вредното влияние на живака върху околната среда и оттам индиректната му вреда за хората. Учените твърдят, че няма твърди научни заключения, които да обобщават директната му вреда върху здравето при употребата му в денталната медицина, с изключение на някои алергии.

От друга страна, наскоро излязоха резултатите от проучвания на Световната здравна организация, които сочат, че именно живакът може би е виновен за някои неврологични и поведенчески отклонения при момчетата вследствие от употребата му в денталната медицина. Те се наблюдавали при пациенти, най-вече момчета, след излагането им на влиянието на живак след лечението им с амалгамени пломби.

Ефектът от живака се наблюдава най-вече при момчета и се изразява в някои неврологични отклонения, като липса на виталност и гъвкавост. Има и ментални такива – затруднено учене, разбиране и запомняне, както и някои зрителни нарушения.

Световната здравна организация напомня, че вдишването на живачни изпарения води до нарушения в бъбречната и мозъчна дейности. Досега заради ниските нива на живачни изпарения от амалгамени пломби се считаше безопасна употребата им в денталната медицина за възрастни и деца над 6 г., но не и при пациенти под тази възрастова граница, както и при бременни жени и хора с изразени алергии.

Сега учените достигат до заключението, че дентални пациенти, лекувани посредством амалгамени пломби, много по-често страдат от Алцхаймер.

Излагането дори и на ниски нива на живак – както при дентално лечение с амалгама, води до дългосрочни неврологични или психологически отклонения при пациентите. Това ново проучване е едно от първите, които се опитват да открият систематична връзка между дефицита на паметта и завишените нива на живак при пациенти с Алцхаймер.

Ние от своя страна имаме още една причина да загърбим старите амалгамени пломби и да поискаме по-красиви бели усмивки, които, оказва се, ни правят и по-здрави.

Summary
Идва ли Краят на Амалгамените Пломби?
Article Name
Идва ли Краят на Амалгамените Пломби?
Description
Негативните последици върху организма ни, както и околната среда предвещават края на амалгамените пломби.
Author
Publisher Name
D.S. Dent
Publisher Logo

Leave Comment