Лечение на Пародонтоза – Специализация в Лондон

Д-р Николова и д-р Зиковска проведоха поредната специализация по пародонтология (пародонтоза) при проф.Филип Оуер –  преподавател  в Kings Colegge  в Лондон и с впечатляваща частна практика в областта на пародонталните заболявания лекувани предимно нехирургично.

Тема на специализацията бяха всички възможни лечебни стратегии, чиято цел е да  постигнат задоволителни резултати в стационирането и стабилизирането на заболяванията на пародонталните тъкани без хирургична намеса.Бяха разгледани ключовите проблеми, свързани с адекватното поддържащо лечение на пародонталните заболявания. Обсъдиха се новите подходи и възможности в нехирургичното лечение на острия и хроничен пародонтит. Отбелязан бе огромния пробив свързан основно с новите технологии, генетични изследвания и меките лазери като елемент от щадящата терапия. Една от основните теми беше ангажирането и мотивацията на пациента , без които стационирането и лечението на пародонталните заболявания не би било възможно.  Важно е да се знае  ,че този тип лечение е продължително и изисква много добро партньорство между пациент и пародонтолог. Специално място бе отделено на диагностиката и планирането на лечебния процес , както и на признаците показатели за активност или стабилност на пародонталното заболяване. Оптимистичното е, че адекватно провежданите терапии са в състояние да стационират процесите и без хирургични намеси.