Съгласен/на съм АИППМПДМ Д.С.ДЕНТ – д-р Калоян Стойчев ЕООД, гр. София, ул. „Поп Богомил“ №46, ЕИК:201858801 да съхранява и обработва изброените мои лични данни, които предоставям доброволно за следните цели:
Три имена: за поддържане на лично досие на пациента, за счетоводни цели
ЕГН: за поддържане на лично досие на пациента, за счетоводни цели
Адрес: за връзка с пациента и изпращане на документация при необходимост
Телефон: за връзка с пациента
Имейл: за връзка с пациента
Рентгенови снимки: за предварително проучване на денталното състояние на пациента относно необходимото лечение, за поддържане на архив на дейностите по лечението
Фотоснимки: за проследяване етапите на лечение, поддържане на архив на дейностите по лечението
Зъбни отпечатъци: за предварително проучване на денталното състояние на пациента относно необходимото лечение, за поддържане на архив на дейностите по лечението
Информиран/а съм, че мога да упражня правото си на коригиране на данните в случай на неточности или непълноти. Информиран/а съм, че по време на лечението не мога да оттегля съгласието си за съхраняване на посочените данни, които са непосредствено свързани и необходими за провеждане на лечението.
След приключване на лечението данните ще бъдат пазени във връзка с посочените цели и с цел доказване, че същото е проведено. В случай на упражняване на правото да бъда „забравен“ след завършване на етапите на лечение губя правото си да оспорвам обстоятелствата относно това лечение.
Посочените лични данни ще бъдат съхранявани от АИППМПДМ Д.С.ДЕНТ – д-р Калоян Стойчев ЕООД за срок от 10 години, който тече от момента на архивирането им. Тяхната обработка ще бъде ръководена от принципите на ограничение на целите и свеждане на набора от данни до минимум, законосъобразност и отчетност, така че да бъдат защитени правата и интересите на лицата. Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица без основание, нито ще бъдат използвани за цели извън упоменатите и за защита на интересите на лицата.