Д-р Десислава Петрова

Завършила Медицински университет гр. София, специалност дентална медицина.

Член на Български Зъболекарски съюз.

Работи и се развива в областта на ортодонтията, естетичната стоматология и детска дентална медицина.

– Сертифициран лекар Invisalign – лечение на ортодонтски аномалии с безцветни шини(алайнери) при деца и възрастни;

– Сертифициран лекар за лечение на ортодонски аномалии по системата Myobrace;

– Сертифициран лекар Ортодонтско лечение по системата Алекзандър:

– Директно и индиректно залепване на брекети, лепене на пръстени и лигиране на дъги, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р Иван Горялов

– Ортодонтски анализ, диагноза и план на лечение, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р И. Горялов

– Лечение на клас 3 отворена захапка при подрастващ пациент, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р И. Горялов

– Екстракционно ортодонтско лечение, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р И. Горялов

– Лечение на клас 2 дълбока захапка при подрастващ пациент, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър – д-р И. Горялов

– Сертифициран дентален лекар BRIX .

BRIX3000® е медицински продукт, основан на ензимна технология и специално разработен за атравматично отстраняване на кариес, т.е с намаляване на използването на турбини.

– Участие в семинар “Dental macarons” – Д-р Ивайло Рибагин, гр.София

– Съвременни подходи в лечението на зъбно атрицио, ерозио и абразиo чрез директни и индиректни адитивно-адхезивни методи– Д-р Иван Райчев, гр.София

– How to manage separated instruments? Endodontic retreatment under magnification with a dental operating microscope. –Dr.Kalin Shiyakov at The 11 international “SOFIA DENTAL MEETING” , Sofia

– The power of adhesion – Dr.Pavel Panov

– Теоретичен и практически курс „Био-Миметичен подход при директните възстановявания“– Д-р Радослав Аспарухов, гр.София

– Protocols in modern endodontics, retreatment success factors – assoc.Prof.Dr.Angela Gusiyska DMD.PhD, Sofia

Владее английски език.