child stomatology

Детската дентална медицина е важна и неразделна част от стоматологията.
Основна цел е не само лечението, но преди всичко превенцията и профилактиката на детското дентално здраве и последствията от усложненията на кариеса в ранна детска възраст.
Първата среща със стоматолог е една от тези, които помним цял живот. Ето защо нашият екип препоръчва това да стане в ранна детска възраст и поводът за посещение да не е свързан с болка. От изключително значение е детето да се предразположи, да се чувства спокойно и сигурно.
Красивата детска усмивка, здравите и добре измити зъби, тяхното правилно подреждане и междучелюстно съотношение са от много важно значение за цялостното развитие на децата ни.