overlay

Лечението на кариес изисква поставянето на обтурация, най-често от фотополимер. Когато кариесът е обхванал по-голяма част от зъба възстановяването на липсващите зъбни тъкани може да бъде направено с с така наречените Инлеи, Онлей и Овърлей. Те се изработват от зъботехник. По естетически причини най-често се изработват от керамика или фотополимер. Инлеите се изработват за задните зъби и преди всичко, когато дефектът е по-голям за една обтурация и не толкова голям за една корона. Инлеите се използват, когато дефектът е засегнал само дъвкателните повърхности на зъбите. Когато са засегнати и страничните повърхности се използват онлей или овърлей.