д-р Константин Стойчев

Д-р Константин Стойчев е завършил Медицински университет град София, специалност дентална медицина.

Член е на Българския зъболекарски съюз.

Има интереси в областта на естетичната стоматология, имплантологията и пародонтологията.

Преминал е курсове за следдипломно обучение в областта на естетичната стоматология, ендодонтия, имплантология и дигитален дизайн на усмивката:

– Full Aesthetic Protocol, dr. Pavel Panov;

– High Esthetics Layering in Frontal region, Dr.Janos Grosz;

– Endodontic Complications, dr. Marga Ree;

– Био-миметичен подход при директните възстановявания, д-р Радослав Аспарухов.

– The Power of Adhesion,dr Pavel Panov;

– Micropreparation and Microfixation,dr Pavel Panov;

– Endodontic Microsurgery, 3D Endodontics and Non-surgical Endodontic Retreatment, Tom Schloss, Prof Gianluca Gambarini, dr Marga Ree;

– Имплантология в ежедневната практика, д-р Свилен Мустакерски и д-р Васил Кабакчиев.

  • Отлично владее немски и английски езици.