Орална хирургия
Орална хирургия, D.S.Dent дентална клиника

Оралната хирургия е дял от денталната медицина, който включва всички оперативни интервенции в устната кухина.

В дентална клиника DSDent предлагаме следните хирургични услуги:

  • Изваждане на зъби;
  • Оперативно изваждане на ретинирани и полуретинирани зъби;
  • Имплантиране на зъбни импланти;
  • Разкриване на зъби за ортодонтско лечение;
  • Отстраняване на непробили мъдреци;
  • Отстраняване на фрактурирани (счупени) зъби;
  • Пародонтална хирургия;
  • При необходимост и по показания използваме обща анестезия.