DSDent orthodontics

Корекция позицията на зъбите и функционалността на захапката – това е част от денталната медицина, която се занимава с неправилното разположение на зъбите. Ортодонтското лечение e не само изправяне на криво стоящите зъби, но и оптимизиране на захапката и балансиране на дъвкателния апарат. Красивите и прави зъби и хармоничната усмивка влияят както върху самочувствието, така и върху оралното здраве. Поставянето на апарати с фиксирана техника дава възможност за корекция в подреждането на зъбите, оптимизиране на захапката и балансиране на дъвкателния апарат.
Правите зъби се почистват по-лесно и риска от развитие на кариес и заболяване на венците е по-нисък, затова ортодонтското лечение е една от най-добрите инвестиции за бъдещето Ви.

В клиника DSDent Ви предлагаме следното ортодонтско лечение:

  • Лечение с шини;
  • Лечение с индивидуални брекети;
  • Лечение с прозрачни шини(алайнери) Invisalign(USA), Orthocaps(Germany).