Фасети

Фасетите представляват тънки, порцеланови люспи, които се изработват от зъботехник и се поставят върху предната част на зъба. Предимствата на фасетите са:

  • Минимално изпиляване на зъбите;
  • Отличен естетичен ефект – Възприемат се бързо от пациента.
  • Фасетите позволяват затваряне на междузъбните пространства.
  • Удължаване на зъбите.
  • Коригиране на тяхната форма и цвят.

Етапи на лечението

В първото посещение се дискутират желанията и проблемите на пациента и се вземат отпечатаци, които служат за изработване на индивидуален проект.

В следващото посещение се изпробва индивидуалния проект, чрез който може да се провери финалният резултат. На този етап могат да се направят малки корекции спрямо желанията на пациента. Впоследствие зъбите се заглаждат и се взима окончателен отпечатък. Най-накрая се поставят временни фасети, които са копие на финалния продукт. Това позволява на пациента да свикне с новата си усмивка.

На следващото посещение фасетите се циментират. Финалният резултат се контролира и се правят снимки една седмица след завършване на случая.