Защо Трябва да се Лекуват Временните Зъби

Не само постоянните зъби, но също така и временните зъби се засягат от кариес. Временното съзъбие играе важна роля за здравето на детето до 12-годишна възраст -осъществява добро сдъвкване, спомага за формиране на говора, поддържа естетичен вид. Заболяванията на отделни зъби или на цялото съзъбие се отразяват на организма – нарушават и смущават  развитието му.

Kaриесът бива: повърхностен (засяга само емайла ), среден и дълбок (засегнат е дентина на различна дълбочина). Нелекуваният дълбок кариес преминава в пулпит (възпаление, засягащо нерва). В този случай микроорганизмите и техните токсини са проникнали по хода на дентиновите каналчета.

Пулпит може да възникне също и при травматични увреждания, фрактура на зъба. Усложнение на пулпита е гангрената – зъба е мъртъв .Друго усложнение е възпалително засягане на периодонциума – периодонтити. Като причини за тяхното възникване може да се посочат: инфекция от нелекувани, неправилно лекувани, недобре пломбирани зъби или при увреждане на гингивата.

Временните зъби, засегнати от кариес се подлагат на лечение, имащо за цел предпазване от усложнения и увреждания на зъбният зародиш на постоянните зъби, а така също и на самите постоянни зъби. Всички видове стоматологични манипулации върху временните зъби осигуряват нормално функциониране и физиологична смяна.

Здравите временни зъби спомагат за здравето и развитието на постоянните зъби, за предпазване от кариозно засягане на постоянните, тяхното подреждане, нормално оформяне на растящите челюсти, правилно храносмилане, обмяна на вещества в организма и растеж на детето. Когато се осъществи навременно лечение на кариеса се предотвратяват усложненията в пулпата, периодонциума и другите околозъбни тъкани, а също така се предпазва детския организъм от алергизиране, интоксикации и инфекциозни огнищни заболявания.

Редовните посещения при стоматолог, личната хигиена и профилактика ще осигурят здраве за зъбите и красива усмивка!