Защо Трябва да се Лекуват Временните Зъби

Не само постоянните зъби, но също така и временните зъби се засягат от кариес. Временното съзъбие играе важна роля за здравето на детето до 12-годишна възраст -осъществява добро сдъвкване, спомага за формиране на говора, поддържа естетичен вид. Заболяванията на отделни зъби или на цялото съзъбие се отразяват на организма – нарушават и смущават  развитието му.

Kaриесът бива: повърхностен (засяга само емайла ), среден и дълбок (засегнат е дентина на различна дълбочина). Нелекуваният дълбок кариес преминава в пулпит (възпаление, засягащо нерва). В този случай микроорганизмите и техните токсини са проникнали по хода на дентиновите каналчета.

Пулпит може да възникне също и при травматични увреждания, фрактура на зъба. Усложнение на пулпита е гангрената – зъба е мъртъв .Друго усложнение е възпалително засягане на периодонциума – периодонтити. Като причини за тяхното възникване може да се посочат: инфекция от нелекувани, неправилно лекувани, недобре пломбирани зъби или при увреждане на гингивата.

Временните зъби, засегнати от кариес се подлагат на лечение, имащо за цел предпазване от усложнения и увреждания на зъбният зародиш на постоянните зъби, а така също и на самите постоянни зъби. Всички видове стоматологични манипулации върху временните зъби осигуряват нормално функциониране и физиологична смяна.

Здравите временни зъби спомагат за здравето и развитието на постоянните зъби, за предпазване от кариозно засягане на постоянните, тяхното подреждане, нормално оформяне на растящите челюсти, правилно храносмилане, обмяна на вещества в организма и растеж на детето. Когато се осъществи навременно лечение на кариеса се предотвратяват усложненията в пулпата, периодонциума и другите околозъбни тъкани, а също така се предпазва детския организъм от алергизиране, интоксикации и инфекциозни огнищни заболявания.

Редовните посещения при стоматолог, личната хигиена и профилактика ще осигурят здраве за зъбите и красива усмивка!

Summary
Защо Трябва да се Лекуват Временните Зъби
Article Name
Защо Трябва да се Лекуват Временните Зъби
Description
Предпазете децата още от ранна възраст, като обърнете внимание над лечението на временните им зъби.
Author
Publisher Name
D.S. Dent
Publisher Logo

Leave Comment