Директни Естетични Възстановявания

Необходимостта от непрекъснато изучаване и разширяване възможностите на композитните материали е продиктувана от нарастващите изисквания на пациента към функция и естетика.

Съвременните композити (фотополимери) заемат водещо място сред възстановителните материали, тъй като имат отлични естетически качества и достатъчна дългосрочност. Композитните възстановявания позволяват техника за минимално инвазивна препарация (не се налага отнемане на здрави зъбни тъкани за създаване на механична връзка). В основата на приложението на композитите за директни възстановявания стои развитието на адхезивните технологии. Адхезивът е онова нещо, което осигурява връзката между зъбните тъкани и материалите. От друга страна, послойното нанасяне на композитите е прецизният и ефективен начин за създаване на високо естетични възстановявания.

 Вече не е достатъчно един зъб да бъде пломбиран. Нужно е възстановяването да отговаря на функционалните нужди на пациента и да покрива неговите естетически очаквания.