Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност“

На 14.07.2020г. Д.С. ДЕНТ-АИППМПДМ Д-Р КАЛОЯН СТОЙЧЕВ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“..
Водещата цел проекта е повишаване на производствения капацитет на Д.С. ДЕНТ-АИППМПДМ Д-Р КАЛОЯН СТОЙЧЕВ ЕООД Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Общата стойност на проекта е 10 000.00лв., от които 8 500.00лв. европейско и 1 500.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.07.2020г.
Край: 14.10.2020г.

Leave Comment