Пародонтална хирургия – кога и защо е необходима ?

Вашият пародонтолог трябва да направи много внимателна оценка на заболяването и състоянието на пародонта Ви преди да  реши, че имате нужда от пародонтална хирургия. За всеки отделен пациент се изработва индивидуален план за лечение, съобразен с неговите нужди и очаквания. Целта на всяка пародонтална терапия е да се възстанови доброто пародонтално здраве. Изборът на хирургична техника зависи както от вида и тежестта на заболяването, така и от други условия в устата.

Някои от най-честите случаи, при които е необходима пародонтална хирургия са следните :

*  Да се почистят и намалят пародонталните джобове. 

Основният причинител на пародонтита е зъбната плака – лепкав биофилм, който непрекъснато се образува по зъбните повърхности в устата. Ако плаката не се премахва редовно и напълно, веществата, произведени от бактериите в нея, разрушават венците, подкрепящата ги кост и връзките между тях, формирайки пародонтални джобове.

Ако остане непочистена плаката втърдява и се образува зъбен камък. С течение на времето се образува и натрупва все повече плака и зъбен камък, венците се отдръпват все повече, костта продължава да се разрушава и заболяването се задълбочава. Пациентът, а понякога дори и стоматолога не успява да почисти напълно тези дълбоки джобове. Ето защо пародонтолога Ви може чрез хирургия да почисти напълно кореновите повърхности от плаката и да намали дълбочината на джобовете, за да можете да ги почиствате адекватно.

* Да се рагенерират тъкани  или да се увеличи дебелината или височината на съществуващите 

При някои невъзпалителни заболявания на венците се получава отдръпване на венеца и оголване на корена – рецесия.Това може да доведе до силна чувствителност на оголения корен и до влошаване на естетиката, особено във фронта. При тези случаи проблема може да бъде решен чрез пародонтална хирургия.

При хора с различни пародонтални заболявания дебелината или височината на венеца ( т.нар. прикрепена гингива ) е малка и недостатъчна да осигури защита на зъбите и костта.В  такива случаи е показана хирургия, за да се създаде необходимото количество тъкани, които да осигурят адекватна защита на пародонта.

*Запълване на дълбоки костни джобове – при пародонтита винаги има костна загуба. Когато костта е изгубена във вертикална посока и са се формирали дълбоки джобове около зъбите,чрез пародонтална хирургия те могат да бъдат запълнени с подходящи матеряли.

*Да се увеличи големината на короната на зъба – в някои случаи зъбът е разрушен дълбоко под венеца. Тогава единственият начин да се извърши качествено лечение на зъба е венеца да се премести надолу до нивото на разрушението, така че да стане възможно възстановяването на зъба с пинлей и корона.

* В  случаи, при които венеца е разрастнал и покрива част от короните на зъбите. В тези случаи чрез хирургия се възстановява нормалният му релеф.

* Във всички случаи, в които ще се подобри естетиката на пациента и условията да почиства по-добре зъбите си.

dr.Nikolova, DSDent clinic

Оголени зъбни шийки – проблемът е решим !

До неотдавна се смяташе,че отдръпнал се веднъж, венецът около зъбната шийка не може вече да се върне на старото си място. Реално лечение на проблема има. Оголените шийки или както се наричат рецесии в по-голямата част от случаите са лечими. Чрез прецизна микро хирургия тъканите могат да бъдат преместени или добавени на необходимото място, така че да покрият рецесията. Това води до намаляване или изчезване на чувствителността на мястото, а в областта на предните зъби до осезаемо подобряване на естетиката.

Пародонтоза лечение – Специализация Лондон


Д-р Николова и д-р Зиковска проведоха поредната специализация по пародонтология (пародонтоза) при проф.Филип Оуер –  преподавател  в Kings Colegge  в Лондон и с впечатляваща частна практика в областта на пародонталните заболявания лекувани предимно нехирургично.

Тема на специализацията бяха всички възможни лечебни стратегии, чиято цел е да  постигнат задоволителни резултати в стационирането и стабилизирането на заболяванията на пародонталните тъкани без хирургична намеса.Бяха разгледани ключовите проблеми, свързани с адекватното поддържащо лечение на пародонталните заболявания. Обсъдиха се новите подходи и възможности в нехирургичното лечение на острия и хроничен пародонтит. Отбелязан бе огромния пробив свързан основно с новите технологии, генетични изследвания и меките лазери като елемент от щадящата терапия. Една от основните теми беше ангажирането и мотивацията на пациента , без които стационирането и лечението на пародонталните заболявания не би било възможно.  Важно е да се знае  ,че този тип лечение е продължително и изисква много добро партньорство между пациент и пародонтолог. Специално място бе отделено на диагностиката и планирането на лечебния процес , както и на признаците показатели за активност или стабилност на пародонталното заболяване. Оптимистичното е, че адекватно провежданите терапии са в състояние да стационират процесите и без хирургични намеси.