DSDent team

д-р Лъчезар Чуканов

терапия и протетика

Работи и се развива в областта на терапията и протетичната дентална медицина.
Завършил медицински университет гр. София през 1998 г., специалност дентална медицина.
Преминал е редица квалификационни курсове:

» Лекционен курс на тема био­емулатори – Stefan Browet, София, България.

» Практически курс – мастер курс върху IV клас композитни възстановявания – д-р Инфан Ахмад, София, България.

» Sofia Dental Meeting – София, България 2013.

» Теоретичен курс по естетика и функционална оклузия – Dr. Ian Buckle, София, България.

» Интензивен практически курс за керамични възстановявания и фасети – проф. Кисьов, София, България, 2009 г.

» Лекционен курс – Централна релация – Нели Николова, София, България.

» Практически курс по пародонтология – Андре Саадун, София, България.

» Владее английски език.