DSDent team

д-р Кристиян Артинян

естетична стоматология

Работи и се развива в областта на естетичната стоматология.

Завършил медицински университет гр. Пловдив, специалност дентална медицина.

Преминал специализирани курсове и семинари свързани с директен бондинг:

» Master class VI class composite restorations – Dr. Irfan Ahmad

» Direct restoration of severely damaged teeth – Dr. Ilia Popov

» Dental hand-on cource: Isolation with rubber dam – Dr. Jan Berghmans, Belgium 2012

» Владее английски език