Dr. Kaloyan Stoychev

Завършил медицински университет гр. София, специалност дентална медицина.

Член на Български Зъболекарски съюз.

Развива интересите си в областта на естетичната стоматология и ендодонтия.

Преминал курсове за следдипломно обучение по ендодонтия, естетична стоматология и протетика.

» Advanced Biological and Technological Concepts in Modern Endodontics – Dr. Gilberto Debelian, 13.02.2016

» Endodontic Microsurgery – Synergy of CBCT and Microscopes for predictable success. – Dr. Tom Schloss

» 3D Endodontics: Concepts and Techniques – Prof. Gianluca Gambarini

» Non-surgical Endodontic Retreatment from Disassembly to Build-Up – Dr. Marga Ree, 19.03.2016

» The SIE INTERNATIONAL CONGRESS 2016 “Saving Teeth: The Endo Challenge”, Рим 2016

» Стъпка напред към по-добро ендодонтско лечение, д-р Иван Йовчев, 10-11 декември 2016

» Endodontic Complications – Dr. Marga Ree, Dr. Michiel de Cleen, 2.06.2018

» The PREP-indirect adhesive restorations, 10.03.2018

» Съвременни подходи в лечението на зъбно атрицио, ерозио и абразиo чрез директни и индиректни адитивно-адхезивни методи – д-р Иван Райчев

» Прецизният отпечатък, Ключът към успешното възстановяване – д-р Георги Илиев, 19.05.2018

» Владее английски и немски език.